Konzílium

Rehabilitácia

vyškolené fyzioterapeutky zabezpečujú liečbu neurologických ochorení, chorôb chrbtice, ale aj poúrazových stavov a špecializovanú rehabilitáciu novorodencov a dojčiat

rehab1

Rehabilitácia

elektroliečba
ultrazvuk
diadynamik
magnetoterapia
liečba teplom (chladom)
trakcie chrbtice
parafín
rašelina
liečebná telesná výchova
Vojtova metóda
mobilizačné techniky
mäkké techniky
biolampa

neuro3

Liečba

DMO
CMP
pozápalové stavy
poúrazové stavy
ochorenia chrbtice

neuro1