Konzílium

Neurológia

pacientom s neurologickými ochoreniami a problémami ponúkame citlivý a individuálny prístup založený na najnovších medicínskych poznatkoch

Car

Ponúkame diagnostiku a terapiu

Choroby CNS

cievne mozgové príhody
epilepsie
detská mozgová obrna
vývojové poruchy
Sclerosis multiplex
Alzheimerova demencia
Parkinsonova choroba
zápaly mozgu
nádory mozgu

Data
Ochorenia chrbtice

Bolestivé stavy

bolesti hlavy
migréna
neuralgie

Helmet

Elektrofyziologické laboratórium

EEG (elektroencefalografia)
EMG (elektromyografia)
Ultrazvuk dojčiat
Ultrazvuk (Doppler)
Biofeedback